Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa danych jest dla nas priorytetem. Dbamy o najwyższe standardy przetwarzania danych i ich zabezpieczenia, a także dostosowujemy się do obowiązujących wymogów prawnych. Zapraszamy więc do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Administratorem danych osobowych jest PGN sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie (14-100, przy ul. Hurtowej 6, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.narzedziabest.pl)

Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@pgn.com.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem platformy www.narzedziabest.pl, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy handlowej PGN, w tym dokonywania transakcji. Gwarantujemy użytkownikom spełnienie wszystkich przysługujących im praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia ich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu wykonania zawartej umowy, PGN przetwarza dane osobowe użytkowników platformy do:

 • założenia i zarządzania konta użytkownika, zapewnienia obsługi tego konta i realizowanych transakcji a także rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych;
 • realizacji zawartych umów;
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji;
 • obsługi reklamacji, gdyby taka została złożona;
 • obsługi zgłoszeń kierowanych przez użytkownika;
 • kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • Na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki ciążące na administratorze danych, PGN sp. z o.o. przetwarzane dane osobowe niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PGN sp. z o.o. przetwarza także dane osobowe użytkowników w celach:

 • monitorowanie aktywności użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością na platformie online PGN;
 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów bądź towarów osób trzecich;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych PGN oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie  aktywności użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa próśb użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownik może wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie zgody użytkownika, przetwarzane mogą być dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • udziału użytkownika w organizowanych przez PGN konkursach oraz akcjach promocyjnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. PGN będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika dopóki użytkownik nie wycofa zgody.

Dane osobowe użytkowników platformy www.narzedziabest.pl nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, mogą one być przekazane stronom uczestniczącym w transakcji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe lub wspierają obsługę użytkowników;

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników platformy www.narzedziabest.pl do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy  a także po jej zakończeniu, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

Natomiast w zakresie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;

Użytkownikom przysługuje prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy oraz dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych i handlowych;
 

Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło jedynie przedstawienia dodatkowych produktów, którymi mógłby użytkownik być zainteresowany, co nie będzie rodziło żadnych negatywnych dla niego konsekwencji.

 

 

 

Odkurzacze

Odkurzacze są urządzeniami przydatnymi i wykorzystywanymi w wielu aspektach codziennego życia zawodowego czy prywatnego. Modele BEST dzięki swoim właściwościom użytkowym i precyzyjnie skonfigurowanym parametrom technicznym doskonale sprawdzają się w obu zastosowaniach. Zbiorniki o dużej pojemności i mocne silniki w modelach dwu i trzy silnikowych pozwolą na utrzymanie porządku w warsztatach, zakładach produkcyjnych czy halach magazynowych. Wbudowane w odkurzacze gniazda elektryczne pozwalają na podłączenie zewnętrznych narzędzi zwiększając zakres możliwych zastosowań, a dodatkowa funkcja nadmuchu podkreśla wszechstronność odkurzaczy. Estetyczny wygląd wszystkich modeli pozwala na wykorzystanie ich również w hotelach, biurach i innych miejscach użyteczności publicznej.

 

Agregaty

Agregaty prądotwórcze stosuje się jako źródło zasilania wszędzie tam, gdzie nie ma stałych dostaw prądu lub następują przerwy w jego dostawach. Do najczęstszych zastosowań agregatów zalicza się zasilanie maszyn i elektronarzędzi. Agregaty wykorzystuje się w usługach, rzemiośle, budownictwie czy ogrodnictwie. Gama generatorów BEST, na którą składają się urządzenia 1 i 3-fazowe o mocy od 2.0kW do 5.5kW pozwala na zabezpieczenie potrzeb prądowych użytkowników profesjonalnych i hobbystycznych.

Oświetlenie


 

Przecinarki

Przecinarki  służą do cięcia płytek ceramicznych ściennych i podłogowych. Za pomocą urządzenia można dokonywać cięć ukośnych, korzystając z dołączonego miernika kąta poziomego oraz cięć kątowych odchylając tarczę tnącą od osi pionowej w zakresie od 0° do 45°.

Przecinarka do metalu polecana do cięcia rur stalowych, kształtowników walcowanych, rur żeliwnych, prętów stalowych okrągłych, kątowników stalowych, profili żelaznych zamkniętych, stali płaskiej i tym podobnych elementów. Nadają się do szerokiego stosowania w przemyśle maszynowym, komunikacji, przemyśle chemicznym, hutnictwie, budownictwie, elektrotechnice i w podobnych branżach. Proste w obsłudze i elastyczne w działaniu.

Przedłużacze
Regały i stoły robocze
Drabiny drewniane, aluminiowe

Oferta drabin BEST obejmuje 6 modeli drabin drewnianych, szczeblowych z możliwością wchodzenia z obu stron o wysokości roboczej od 2,65m do 3,75m. Produkowane z pasją na terenie Mazur zachodnich, wykonane z najwyższej klasy drewna sosnowego, pozyskiwanego głównie z odziomkowej części pnia, zabezpieczone wysokiej jakości impregnatem metodą zanurzeniową. Dużą zaletą jest osadzenie szczebli na cylindryczne wpusty i klej, co eliminuje możliwość pęknięcia podłużnicy w miejscu tzw karbu. Na bezpieczeństwo użytkowania wpływają cztery pręty wzmacniające i dwa solidne łańcuszki 3mm zabezpieczające przed rozsunięciem. Komfort i wygodę pracy zapewnia zamontowany na szczycie drabiny hak pozwalający na zawieszenie potrzebnych do pracy na wysokości akcesoriów, narzędzi, wiadra z farbą itp. Drabiny BEST spełniają wszystkie wymagania normy europejskiej EN131 i są rekomendowane do wszelkich zastosowań domowych, ogólnobudowlanych, malarskich, a szczególnie zalecane są do prac elektrycznych.

Poziomnice

Na ofertę narzędzi pomiarowych BEST składają się poziomnice malowane, poziomnice anodowane, łaty murarskie, łaty budowlane i kątownice budowlane. Oferta obejmuje zarówno produkty do codziennych zastosowań jak i do profesjonalnego użytku. Najwyższą jakość narzędzi zapewnia wykorzystanie w procesie produkcji doskonałych materiałów bazowych oraz nowoczesnych technologii, zapewniających naszym produktom niezwykłą wytrzymałość i długowieczność. 

Narzędzia ręczne
Węże techniczne zbrojone

Węże techniczne zbrojone BEST Tools przeznaczone są do zadań specjalnych. Posiadają wysoką elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne - wykonane z PCV i zawierają  pośrednią warstwę wzmacniającą z nici poliestrowych. Przeznaczone do ogólnego zastosowania przesyłu wody, sprężonego powietrza oraz lekkich chemikaliów w niskich jak i wysokich temperaturach -30°C do 70° C.

Węże wykonany zgodnie z obowiązującymi normami:  PN-EN ISO 1307, PN-EN ISO 1402, PN-EN ISO 5774, PN-EN ISO 6224 jak i deryktywami UE: 2011/65/UE RoHS , 1907/2006 REACH.

 

 

 

Szybki kontakt

Best Tools

Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o. o.
ul. Hurtowa 6, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 97 00, fax.: 89 642 97 21


© 2015 Best Tools
Północna Grupa Narzędziowa Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Artneo.pl